Narodziny Rzymu to innowacyjna strategia, będąca samodzielnym uzupełnieniem Alea Jacta Est, opublikowanej w 2012 roku. Nazwa została opublikowana przez Studio AGEOD. Gracz ma możliwość odgrywania roli starego lidera i uczestniczenia w historycznej wojnie, w tym w Senonians, Greków i Kartagińczyków. Gra odbywa się w systemie WEGO krok po kroku.