Hybrid RTS i oldschoolowa strzelanka, koncentrująca się na grach wieloosobowych. Gra polega na rozbudowie bazy, tworzeniu oddziałów i usuwaniu wrogich centrów dowodzenia. Kontrolujemy bezpośrednio tylko jedną jednostkę. Reszta jest kontrolowana przez komputer i podajemy tylko ogólne zalecenia.