Star Wars: Galactic Defense
Zaufali nam


Skanowanie antywirusowe

Skanowanie antywirusowe

Star Wars: Galactic Defense

Ocena: 6

iOS AND Strategiczne 

Star Wars: Galactic Defense


Wprowadzony do wszechświata legendarnej strategii obrony Star Wars Saga Tower, gdzie postawiliśmy sobie za zadanie ochronę wielu charakterystycznych miejsc znanych jako trzy filmowe trylogie. Podczas walki bronimy kolejnych fal wrogów różnymi typami wież obronnych i specjalnych bohaterów. W miarę postępów gry zarówno wieże, jak i bohaterowie zdobywają doświadczenie, które pozwala im przejść na wyższe poziomy i korzystać z różnych ulepszeń.

Wprowadzony do wszechświata legendarnej strategii obrony Star Wars Saga Tower, gdzie postawiliśmy sobie za zadanie ochronę wielu charakterystycznych miejsc znanych jako trzy filmowe trylogie. Podczas walki bronimy kolejnych fal wrogów różnymi typami wież obronnych i specjalnych bohaterów. W miarę postępów gry zarówno wieże, jak i bohaterowie zdobywają doświadczenie, które pozwala im przejść na wyższe poziomy i korzystać z różnych ulepszeń.

0 komentarzy

Dodaj komentarz